Halk ozanı Nedir?

Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık.Halk kültürüyle kişisel yeteneğin birlikte oluşturduğu, yaratılarını sazla çalıp söyleyen geleneksel ozan. bk. halk koşuğu, sözlü halkbilim.T. : halk şairi

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Halk yardakçılığı
Halk yardakçısı
Halka dizilişli
Halka dönük
Halka dönüklük
Halka oyunları
Halka yay
Halkacı
Halkacılık
Halkalama